Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU - Bölüm Başkanı Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Necat AĞCA Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen AKAY Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hamit ALTAY - Bölüm Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AYDIN - Bölüm Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Cumhur AYDINALP Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah BARAN - Bölüm Başkanı Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk BAŞAR - Bölüm Başkanı Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT - Bölüm Başkanı Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali BOZKURT - Bölüm Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yıldırım CANBOLAT - Bölüm Başkanı Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. K. Mesut ÇİMRİN - Bölüm Başkanı Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSALEge Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai DELİBACAK Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali DEMİRAL Adnan Menderes ÜniversitesiAdnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN - Bölüm Başkanı Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin DİKİCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Selim EKER Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI Ege ÜniversitesiEge Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ERASLAN İNAL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ERDAL Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun GÜLSER Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun GÜLSER - Bölüm Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU - Bölüm Başkanı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sait GEZGİN - Bölüm Başkanı Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Eşref HAKKI Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa HARMANKAYA Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İNAL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Eşref İRGET Ege Üniversitesi
Prof. Dr. M. Rüştü KARAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar KASAP Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz KAYA - Bölüm Başkanı Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Rasim KOÇYİĞİT - Bölüm Başkanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KORKMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Cihat KÜTÜK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün MORDOĞAN - Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof.Dr. Ayten NAMLI Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nur OKUR Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU - Bölüm Başkanı Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir SALTALI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Suat ŞENOL - Bölüm Başkanı Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ - Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman TABAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer TORUN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. M. Bülent TORUN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Levent TUNA Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Metin TURAN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. S. Rıfat YALÇIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin YILDIZ Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir YILMAZ - Bölüm Başkanı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YOKAŞ Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ZENGİN Selçuk Üniversitesi
Dr. Hatun BARUT Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Adana
Dr. Betül BAYRAKLI Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Samsun
Dr. Aişe DELİBORAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir
Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Kırklareli
Dr. Yusuf IŞIK Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya
Dr. Haydar POLAT Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara
Dr. Hatice Sevim TURAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir
Dr. Hesna ÖZCAN Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ankara
Dr. Nejat ÖZDEN Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü İzmir
Dr. Erdinç UYSAL Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yalova