Poster Programı

12-13 Mart 2019

PP-01 Volkan Mehmet ÇINAR Şeker Pancarında Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkisi
PP-02 Sait Aykanat Çukurova Koşullarında Yemlik Arpaya Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Yeşil Ot Verimi Üzerine Etkisi
PP-03 Sevinç ADİLOĞLU Malabar yetiştiriciliğinde bitki aktivatör kullanımının bazı ağır metaller interaksiyonu
PP-04 Özen MERKEN Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Azot, Fosfor ve Potasyum İçerikli Bir Gübrenin Verim ve Kaliteye Etkisi
PP-05 Özen MERKEN Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Azot, Fosfor ve Potasyum İçerikli Bir Gübre Uygulamasının Besin Madde İçeriğine Etkisi
PP-06 Ayşegül Korkmaz Farklı Demir Kaynaklarının ve K-Humat Gübrelemesinin Elmanın (Malus domestica) Sürgün Uzunluğu ve Besin Element Konsantrasyonu Üzerine Etkisi
PP-07 Nejat Özden Turgutlu, Ahmetli, Salihli ovaları tarım arazilerinin verimlilik durumlarının belirlenmesi ve haritalanması
PP-08 Süreyya Gülfem Altunbay Sürdürülebilir Tarımda Vermikompost Uygulamaları
PP-09 Tammam İsmail BAZI BRASSİCA TÜRLERİNİN BAKIRLA BULAŞIK TOPRAKLARDA FİTOREMEDİASYON PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
PP-10 Sevinç ADİLOĞLU Toprak aktivatörü mikorizalar ve lahanalar arasındaki ilişki neden önemli
PP-11 Nuray Mücellâ Müftüoğlu Çay Çöpünden Kompost Yapımı ve Oluşan Kompostun Bazı Özellikleri
PP-12 İmren Kutlu Solucan Gübresi Uygulanan Toprakta Tuz Stresine Fasulye Bitkisinin Fizyolojik Tepkisi
PP-13 Sedef ÖZDEN Tütün atığı ve at gübresinin vermikompostlama sürecinde bazı mikrobiyal parametrelerdeki değişimin incelenmesi
PP-14 Ebru Pınar Sayğan Ayaydın Harran Ovası Toprak Özellikleri Üzerinde Zeytin Posası Biyokömür Uygulamasının Etkisi
PP-15 Ece Gezgin DEMİR Farklı Toprak Karışımlarının Thuja occidentalis Smaragd Mazı Türünün Gelişimine Etkileri
PP-16 Şerife BAŞAR Çanakkale’de yetiştirilen bazı domates çeşitlerinde tuzluluğun etkisi
PP-17 Sema ATALAY Çekirdek kabağı posasından yavaş salınımlı gübre:K-struvitin eldesi
PP-18 Elif Işıl DEMİRTAŞ Muğla İli Tarım Topraklarının Mikro Bitki Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi
PP-19 Sertaç UYANIK Ayvalık Yağlık Zeytin Çeşidinde Artan Dozlarda Uygulanan Hümik Asit’ in (Blackjak) Yaprakların Besin Maddesi İçeriğine Etkisi
PP-20 Kemal ZURNACI Tuz Stresi Koşullarında Salisilik Asit Uygulamasının Marul Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi
PP-21 Ayşe Nur COŞKUN Farklı Dozlardaki Solucan Gübre Uygulamasının Zeytin Ağaçlarının Bitki Besin Elementleri İçeriği Üzerine Etkisi

14-15 Mart 2019

PP-22 İlker SÖNMEZ Topraksız tarımda besin solusyonları ve substratların özellikleri
PP-23 Cevdet Fehmi ÖZKAN Hıyar yetiştiriciliğinde bitkinin potasyum içeriğinin hızlı test teknikleri ile belirlenmesi
PP-24 Murat ŞİMŞEK Turunçgillerde mikoriza
PP-25 HALİL DEMİR Bağrıbütün kavunu (Cucumis melo L.)’nun fide özelliklerinin belirlenmesi
PP-26 Erdem YILMAZ Farklı pH ve EC değerlerine sahip gübre uygulamalarının fiziksel toprak özellikleri üzerine etkisi
PP-27 Nesrin YILDIZ Erzurum Ovası Tarım topraklarında Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Besin Elementleri (Fe, Cu, Zn ve Mn) için Sıralı Ekstraksiyon yönteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
PP-28 İBRAHİM ERDAL Farklı Ortamlardan Elde Edilen Fidelerin Tütünün Gelişimi ve Besin Elementi İçeriklerine Etkisi
PP-29 İBRAHİM ERDAL Domates Sapının Farklı Sıcaklıklarda Yakılmasıyla Elde Edilmiş Biyokömürün Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi
PP-30 Hatice ALICI Farklı azot dozları ve mikoriza aşılamasının yonca gelişimine etkisi
PP-31 Hüseyin KALKAN Kenevir yetiştiriciliği ve gübrelenmesi
PP-32 İBRAHİM ERDAL Bazı Anaç Özellikleriyle Kök Bölgesi Toprak Özelliklerinin Armut Ağacının Mineral Beslenmesine Etkisi
PP-33 Burcu TURGUT Orchis sancta L. (Orchidaceae) tohumlarının simbiyotik çimlenmesi
PP-34 Selcen DOĞAN Biyoremediasyon Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar
PP-35 Mehmet GÜNDÜZ Menemen Ovasında Gediz Nehri’nin güneyindeki tarım alanlarının verimlilik durumlarının belirlenmesi
PP-36 Nafiye ADAK Topraksız çilek yetiştiriciliğinde kalsiyum uygulamasının meyve kalitesi ve bitki fizyolojik bozukluklar üzerine etkileri
PP-37 Nafiye ADAK Rubygem çilek çeşidinde fide gelişimi üzerine bazı aminoasit uygulamalarının etkileri
PP-38 İnci TOLAY Değişik Ticari İşletmelerin Fide Kalite Göstergesi Olarak Besinsel Farklılıklar
PP-39 İlhami TOZLU Bazı Turunçgil Anaç Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Ortam ve Tohum Ön Uygulamaların Etkileri
PP-40 Ebru DUYMUŞ Çukurova Bölgesinde Farklı Toprak Serilerindeki Bazı Toprak Özellikleri ve Mikro Element Konsantrasyonları
PP-41 Gafur GÖZÜKARA Roka (Lactuca sativa L.) yetiştiriciliğinde organik gübre uygulamaları ile spektral yansıma arasındaki ilişkinin belirlenmesi
PP-42 İnci TOLAY Kadmiyumun Mısır ve Buğdayın Çimlenmesi ve Fide Büyümesine Etkisi
PP-43 Dilek GÜVEN Antalya koşullarında yetiştirilen farklı pikan cevizi (Carya illinoensis) çeşitlerinin mineral madde içeriklerinin belirlenmesi