Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sahriye SÖNMEZ Kongre Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KAPLAN
Prof. Dr. Erdem YILMAZ
Doç. Dr. Zeki ALAGÖZ
Doç. Dr. Şule ORMAN
Doç. Dr. İlker UZ
Dr. Öğretim Üyesi İnci TOLAY
Dr. Öğretim Üyesi İlker SÖNMEZ
Kongre Sekreterya
Dr. Öğretim Üyesi Sevda ALTUNBAŞ
Kongre Sekreterya
Araş. Gör. Ahmet Şafak MALTAŞ
Araş. Gör. Hüseyin OK
Araş. Gör. İsmail Emrah TAVALI
Dr. Bülent SÖNMEZ
TAGEM
Dr. Kadriye KALINBACAK
TAGEM
Dr. Abdullah ÜNLÜ
(Kongre Başkan Yardımcısı)
Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ
(Kongre Sekreterya)
Nuri ARI
BATEM
Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN
BATEM
Ali ÖZTOP
BATEM
Elif Işıl DEMİRTAŞ
BATEM
Murat ŞİMŞEK

BATEM
Asuman YERDELENBATEM
]