Önemli Tarihler

Önemli Tarihler:
Kongre tarihi

12-15 Mart 2019

Abstract göndermek için son tarih
15 Şubat 2019 (Son çağrı)

Kabul mektuplarının gönderilme tarihi
18 Şubat 2019

Tam metin gönderme tarihi
15 Nisan 2019