Önemli Tarihler

Önemli Tarihler:
Kongre tarihi

12-15 Mart 2019

Abstract göndermek için son tarih
15 Ocak 2019

Kabul mektuplarının gönderilme tarihi
1 Şubat 2019

Tam metin gönderme tarihi
15 Mart 2019