Önemli Tarihler

Önemli Tarihler:
Kongre tarihi
12-15 Mart 2019

Abstract göndermek için son tarih
1 Aralık 2018

Kabul mektuplarının gönderilme tarihi
25 Aralık 2018

Erken kayıt için son tarih
18 Ocak 2019

Tam metin gönderme tarihi
15 Mart 2019