Önemli Tarihler

Önemli Tarihler:
Kongre tarihi

12-15 Mart 2019

Abstract göndermek için son tarih
30 Ocak 2019 (Uzatıldı)

Kabul mektuplarının gönderilme tarihi
15 Şubat 2019

Tam metin gönderme tarihi
15 Mart 2019