Özet Gönderme

Sizlerden gelen yoğun talepler üzerine özet bildiri gönderme tarihi son kez
15 ŞUBAT 2019
tarihine kadar uzatılmıştır.

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresinde sunulan araştırma sonuçlarına dayalı bildirilerden seçilmiş olanlar Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayını olan “Mediterranean Agricultural Sciences” dergisinde yayınlanacaktır.

Bildiri özeti A4 sayfası boyutlarında ve Times New Roman yazı karakterinde; üst, alt, sağ ve sol taraftan 3 cm boşluk bırakılarak aşağıdaki taslakta yazılmalıdır.

BAŞLIK (14 Punto)

(Bildiri konusunu kapsayıcı ve 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde; 14 punto, ilk kelimenin baş harfi büyük olmak üzere küçük harfle, koyu ve sola hizalanarak yazılmalıdır)

(Başlıktan sonra 14 puntoluk tek boşluk bırakınız)

YAZAR ADI SOYADI (12 Punto)

İsim-Soyisim1,*, İsim-Soyisim2(12 punto)

KURUMU (11 Punto)

(İsimlerden sonra 12 punto tek boşluk bırakıldıktan sonra yazarların kurum adreslerini ve sorumlu yazarı 11 punto ile yazınız)

1Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070, Antalya

2 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

*Sorumlu yazar: İsim-Soyisim, e-posta: ……….@akdeniz.edu.tr

(Özetten önce 11 puntoluk boşluk bırakınız)

ÖZET (11 punto)

Özet en fazla 300 kelime olmalıdır. Çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını özetleyecek şekilde tek paragraf halinde yazılmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto kullanılmalı ve yazı metninin iki tarafına da hizalanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özet’ten sonra 11 puntoluk bir satır boşluk bırakılarak, en fazla 5 anahtar kelime, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde, alfabetik sırayla yazılmalı, virgüllerle ayrılmalıdır (11 punto, italik)

NOTLAR:

  • Kongreye iletilen özet çalışmaların hakemler tarafından değerlendirmesinin ardından kongrede sunulması kabul edilecek olan sözlü bildiri ve posterler e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
  • Özetler web sayfası üzerindeki “online özet sistemi” aracılığıyla gönderilecektir. E-posta veya diğer yöntemlerle gönderilen özetler dikkate alınmayacaktır.